Miercuri, 04 Octombrie 2023
A+ R A-

Turnătoria de tuburi din fontă ductilă

TURNĂTORIA DE TUBURI DIN FONTĂ DUCTILĂ de la SC UZINA MECANICA ORĂŞTIE SA

este una dintre cele mai moderne fabrici de profil din Europa, fiind, de altfel unica turnătorie de acest gen din România


Puteți descărca de aici un slide de prezentare al Turnătoriei(~4 Mb).

Presentation slide(EN) - Download Powerpoint Slide(~14Mb)

Prezentare video


 Proiectată şi construită să producă anual 34.000 to tuburi, Turnătoria de la Orăştie beneficiază de utilaje şi tehnologii de ultimă generaţie în domeniu.

 Este proiectată şi construită să poată funcţiona şi ca o capacitate de producţie autonomă.

  1.   Suprafaţă totală         57.639 mp
  2.  Suprafaţă construită    20.208 mp
  3.  Platformă betonată     6.381 mp
  4. Acces la cale ferată

        Gradul mare de atractivitate a acestei oferte constă şi în faptul că uzina noastră se află în Orăştie, municipiu cu un deosebit potenţial economic zonal, situat în sud-vestul Transilvaniei, pe Valea Mureşului, în Coridorul pan-european nr. 4.

 Accesul în municipiu se face pe două din principalele căi de comunicaţie naţională şi europeană:

  •  Rutier – E 68 (DN 7)
  • Feroviar – linia 200, magistrala 2

 Mediul în cadrul căruia se dezvoltă afacerile în Municipiul Orăştie, pune la dispoziţia investitorilor diverse posibilităţi pentru a-şi derula afacerile. Zestrea culturală, istorică şi turistică pe care o posedă Orăştia şi zonele învecinate, reprezintă reale avantaje care, prin instrumentele de care dispune în prezent şi cele care se vor crea în viitor, constituie premise de reusită pentru cei care doresc o afacere sigură.

 Avantajele tuburilor din fontă ductilă

  Durata de viaţă a tuburilor din fontă ductilă – de peste 100 de ani, este net superioară faţă de celelalte tipuri de tuburi utilizate în proiecte similare;

  Proprietăţile mecanice ale tuburilor din fontă ductilă recomandă aceste produse în execuţia lucrărilor specifice de infrastructură în zone cu trafic greu, seismicitate ridicată sau terenuri greu accesibile;

   Utilizarea de tuburi din fontă ductilă, determină cheltuieli scăzute la montaj, precum şi costuri minime de întreţinere şi reparaţii în exploatare;

  Instalarea se face fără dificultate, proiectarea fiind simplă; tăierea se face uşor, la faţa locului;

  Utilizarea îmbinării Tyton asigură o etanşare sigură ; jocul axial şi devierile unghiulare permise, conferă tuburilor astfel îmbinate avantajul că se pot adapta excelent la vibraţiile cauzate de trafic greu şi de mişcări ale solului;

  Rezistenţa la tracţiune, rezistenţa la presiunea hidraulică, sarcinile preluate în exploatare sunt net superioare altor tipuri de tuburi apărute pe piaţă în ultima perioadă;

  Datorită grosimii de perete, tuburile din fontă ductilăau diametrul interior mai mare decât al celorlalte tipuri de tuburi, ca urmare debitul este mai mare, micşorându-se astfel cheltuielile de pompare şi transport ale apei.

     Pornind de la premisa că nivelul de civilizaţie al unei ţări se defineşte şi prin infrastructura sa de apă şi canalizare, e de înţeles anvergura şi amploarea proiectelor de reabilitare şi construire a acesteia la nivel mondial şi, implicit, importanţa deosebită care se acordă calităţii şi fiabilităţii materialelor folosite pentru a se atinge o durată de funcţionare cât mai lungă, dublată de costuri de întreţinere şi reparaţii căt mai scăzute.

    Fonta ductilă s-a dovedit a fi materialul ideal pentru construirea unei astfel de infrastructuri. Experienţa de până acum a reuşit să demonstreze superioritatea tuburilor din fontă ductilă în faţa oricărui alt tip de tuburi.

    De altfel, de la introducerea lor pe piaţă, în 1955, tuburile din fontă ductilă au fost recunoscute ca un standard industrial de notorietate pentru sistemele moderne de alimentare cu apă şi canalizare.

 

Capacități

Capacități

Capacități

Capacități

Capacități

Utilizăm cookie-uri

Utilizăm cookie-uri pe acest website. Nu utilizăm cookie-uri de urmărire(tracking). Utilizăm doar cookie-uri temporare de sesiune.

Puteți decide dacă doriți să acceptați sau să refuzați utilizarea cookie-urilor pe acest site. În caz de refuz veți fi redirecționat(ă) de pe acest site.