Marți, 28 Noiembrie 2023
A+ R A-

Anunțuri

20/03/2023:Angajăm LĂCĂTUȘ MECANIC DE ÎNTREȚINERE. Relații la telefon 0254243003


20/03/2023:Angajăm STRUNGAR UNIVERSAL. Relații la telefon 0254243003


01/08/2022:Angajăm ELECTRICIAN. Relații la telefon 0254243003


18/07/2022:Societatea Uzina Mecanica Orastie S.A. solicită „întocmirea unei expertize tehnice pentru obiectivul de investiții, „Linia de tuburi de presiune din fontă ductila pentru aductiuni de apa,,, sistat in septembrie 2003 care este in conservare


23/06/2022:Anunț pentru selecția auditorului independent

 

23/06/2022:Informare privind selectarea auditorului statutar


05/04/2022: Societatea Uzina Mecanica Orastie S.A are programata realizarea urmatoarelor obiective de investitii:1 . Instalație pentru iluminatul de securitate la evacuare, circulație si intervenții hala producție in conformitate cu documentația de autorizare ISU proiect nr 384/D/2021 . 2. Instalație de iluminat hala 18x42x6.5 utilizând corpuri de iluminat cu led de putere 130-150W/corp si un nr de cca 22 corpuri . Aceste corpuri vor fi grupate pe 5 circuite cu posibilități de acționare independenta CE1=2CL, CE2:6CL, CE3:4CL, CE4:4CL, CE5:6CL.


05/04/2022: Societatea Uzina Mecanica Orastie S.A. are programata realizarea următoarelor obiective de investitii: Dotarea unei travei interioare cu deschidere de 18m si lungime de 42m ( util aprox 40m) la h=5.5m cu un Pod rulant monogrinda de 1to x16m avand următoarele dotări - electropalan cu cu cablu - cursa cârlig de aprox 5.5m


06/11/2021: Societatea Uzina Mecanica Orastie SA are programata efectuarea următoarelor lucrări de amenajare a spațiului exterior halei de producție constând din 2 acțiuni pentru care rugam ofertarea separata a acestora si anume:
I Executarea lucrărilor de desființare conform CU 68/25.05.2021, a extrasului CF nr 62768, a documentațiilor de autorizare a lucrărilor de desființare cat si a proiectului tehnic de desființare pentru următoarele 3 clădiri:
C2: 105mp Depozit combustibil;
C4: 175mp Depozit butelii azot si amoniac;
C5: 160 mp Statie de neutralizare.
Obiectivele se găsesc in incinta platformei Uzina Mecanica Orastie SA str N Titulescu nr 60, Orastie.;
II Amenajarea prin betonare a suprafeței rezultate după desființarea clădirilor de 440mp cat si a suprafețelor adiacente in concordanta cu prevederile studiului de fezabilitate si proiectului tehnic, in suprafața totala de aproximativ 5000mp. Oferta se va depune pe mp atat in varianta betonata cat si asfaltata.


29/10/2021: Societatea Uzina Mecanica Orastie SA are programata refacerea hidroizolatiei, instalaţiei de scurgere pluviala si înlocuirea luminatoarelor la acoperişul unei hale in suprafaţa totala de 42x18m =756m2. Din aceasta, suprafaţa celor 5 luminatoare este de 120m2 (5 bucx 1.5xl6m).
Orice operator economic interesat are posibilitatea de a vizita amplasamentul in perioada de depunere a ofertelor de luni pana vineri intre orele 8-15. Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 08.11.2021


29/10/2021: Societatea Uzina Mecanica Orastie SA are programate efectuarea următoarelor lucrări la instalaţia electrica a halei de prelucrări mecanice:
1 Instalaţie de iluminat pentru iluminatul de securitate la evacuare,circulaţie si intervenţii in conformitate cu documentaţia din proiectul de autorizare ISU.
2. Instalaţia electrica de forţa pentru alimentare utilaje si iluminat.
Orice operator economic interesat, are posibilitatea de a vizita amplasamentul si de a primi datele necesare pentru efectuarea măsurătorilor necesare intocmirii ofertei, in perioada de depunere a ofertelor de luni pana vineri intre orele 8-15. Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 15.11.2021


20/10/2021: Societatea Uzina Mecanica Orastie S.A. cu sediul in Orastie, Str. N.Titulescu, nr. 60, jud. Hunedoara, înregistrata la O.R.C. Hunedoara sub nr. J20/918/2003, CUI: 15657042, reprezentată legal prin Director General Vlad Ovidiu solicită „întocmirea unei expertize tehnice pentru obiectivul de investiţii, „Linia de tuburi de presiune din fontă ductila pentru aductiuni de apa,,, sistat in septembrie 2003 care este in conservare.


08/06/2021: UZINA MECANICA ORASTIE angajează INGINER TEHNOLOG prelucrari mecanice si confectii metalice sudate

07/06/2021: Uzina Mecanică Orastie angajeaza sudori, lăcătuși, tehnicieni.


04/06/2021: UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A. cu sediul in Orăştie, Str. N.Titulescu, Nr. 60, Jud. Hunedoara, Tel/Fax: 0254/247964, înregistrată la RC sub nr. J20/918/2003, CUI 15657042, atribut fiscal RO, Cont RO60RZBR0000060001098032 (Lei) și Cont RO12RZBR0000060001867486 (€), deschise la RAIFFEISEN BANK Orăștie -  organizează negociere directă pentru vânzarea de utilaje de tip: strung, freza si masini de rectificat.

Mai multe informații găsiți aici.


26/05/2021: (reluare licitație) UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A. cu sediul in Orăştie, Str. N.Titulescu, Nr. 60, Jud. Hunedoara, Tel/Fax: 0254/247964, înregistrată la RC sub nr. J20/918/2003, CUI 15657042, atribut fiscal RO, Cont RO60RZBR0000060001098032 (Lei) și Cont RO12RZBR0000060001867486 (€), deschise la RAIFFEISEN BANK Orăștie -  organizează licitaţie publică cu strigare de tip competitiv pentru vânzarea de utilaje de tip: strung, freza si masini de rectificat.

Mai multe informații găsiți aici.


14/05/2021: UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A. cu sediul in Orăştie, Str. N.Titulescu, Nr. 60, Jud. Hunedoara, Tel/Fax: 0254/247964, înregistrată la RC sub nr. J20/918/2003, CUI 15657042, atribut fiscal RO, Cont RO60RZBR0000060001098032 (Lei) și Cont RO12RZBR0000060001867486 (€), deschise la RAIFFEISEN BANK Orăștie -  organizează licitaţie publică cu strigare de tip competitiv pentru vânzarea de utilaje de tip: strung, freza si masini de rectificat.

Mai multe informații găsiți aici.

Capacități

Capacități

Capacități

Capacități

Capacități

Utilizăm cookie-uri

Utilizăm cookie-uri pe acest website. Nu utilizăm cookie-uri de urmărire(tracking). Utilizăm doar cookie-uri temporare de sesiune.

Puteți decide dacă doriți să acceptați sau să refuzați utilizarea cookie-urilor pe acest site. În caz de refuz veți fi redirecționat(ă) de pe acest site.